สนับสนุนงานของเรา

สนับสนุนงานของเรา

ร่วมบริจาค

ร่วมสนับสนุนกองทุนของมูลนิธืเพื่อนำไปช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษา และงานราดตะเวนของชุมชนชายฝั่งในจังหวัด กระบี่ ตรัง และ สตูล

โอนเข้าบัญชี: มูลนิธิอันดามัน                       

เลขบัญชี: 372-0-11154-7  

ธนาคาร: กรุงไทย

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

สำนักงานและพื้นที่ปฏิบัติงานของเราประจำอยู่ที่จังหวัดตรัง แม้ว่าขณะนี้เรายังไม่มีโครงการรับอาสาสมัครอย่างเป็นทางการ แต่เรามีความยินดีตอนรับผู้ที่สนใจเป็นอาสามัครเพื่อช่วยเหลือมูลนิธิในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่กำลังดำเนินอยู่

หากมีความสนใจ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

[email protected]

ร่วมเป็นนักศึกษาฝึกงาน

เราเปิดรับนักศึกษาฝึกงานในทุกระดับ เข้าร่วมฝึกงานกับทางมูลนิธิตลอดทั้งปี โดยเนื้อหาสาระของงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นทางด้าน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ด้านกฏหมายและนโยบาย ด้านการพัฒนาสังคม รวมถึงด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเล และการอนุรักษ์ชายฝั่ง

หากมีความสนใจ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: 

[email protected]