ปฏิญญาลันตา การขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
จากการเปลี่ยนผ่านพลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากฟอสซิล
ไปสู่พลังงานสะอาด

ประเด็น : ไฟส่องสว่างจากโซล่าเซลล์

 • สถานที่สำคัญ เช่น มัสยิด กุโบร์ โรงเรียน ท่าเทียบเรือ ครัวเรือน และ รพสต.
 • ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน
 • ชุมชน low Co2

เป้าหมาย : เพื่อลดค่าใช้จ่ายลดภาวะโลกร้อน

วิธีการ 

 1. หาแหล่งทุนในการส่งเสริมการติดโซล่าเซลล์ในชุมชน
 2. ประสานงาน
 3. ติดตั้ง

ภาคี

 1. อบต.
 2. อบจ.
 3. พลังในจังหวัด
 4. แรงงาน
 5. อำเภอ
 6. มูลนิธิอันดามัน
 7. กระทรวงพลังงาน

เกาะลันตา หมู่เกาะแห่งความสุข

Facebook
Pinterest
Reddit
Threads

สถานที่จัดงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมสนับสนุนกิจกรรม