กิจกรรม : ชวนปลูกหญ้าทะเล ในเขตทะเลเสบ้าน (บ้านน้ำราบ)

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 🌱🦀🦐
“ปลูกหญ้าทะเล ณ เขตทะเลเสบ้าน ต. บ้านน้ำราบ”
พร้อมปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า และ กุ้งกุลาดำ กว่า 5 ล้านตัว
ในวันที่ 27 ธันวาคม 2566
เวลา 09.00 – 20.00 น.

มาร่วมกันปลูกหญ้าทะเล ให้กับทะเลตรัง
ที่กำลังประสบปัญหาวิกฤติอยู่ในขณะนี้
เพื่อเป็นแหล่งอาหาร แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็ก และคืนระบบนิเวศน์ให้กับท้องทะเลเมืองตรัง

ผู้สนับสนุนกิจกรรม
👉กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านบ้านน้ำราบและองค์กรชาวประมงพื้นบ้านในเขตทะเลเสบ้าน
👉สมาคมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง
👉อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
👉สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗
👉ประมงจังหวัดตรัง
👉อำเภอกันตัง
👉องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
👉สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาตรัง
👉องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
👉โรงพยาบาลธนบุรีตรัง
👉มูลนิธิอันดามัน
👉บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)

———————————————————–

Invitation to Join Activity 🌱🦀🦐

We cordially invite those interested to participate in the event of “Seagrass Planting at Ban Namrab, Tambon Ban Namrab,”
we will release over 5 million young of Blue crab and black tiger shrimp on December 27, 2023 from 09:00 to 20:00.

Let’s come together to plant seagrass for the Trang Sea, which is currently facing an ecological crisis. This event aims to enhance seagrass presence for aquatic animals for restore the marine ecosystem in the city of Trang.

Event Supporters:
👉 Local fishermen groups from Ban Namrab and local fishermen organizations in Talay-Se-Baan.
👉 Trang Provincial Fishermen Association
👉 Hat Chao Mai National Park
👉 Department of Marine and Coastal Resources Region 7
👉 Fisheries Department Trang
👉 Kantang District
👉 Tambon Bangsak Administration Office
👉 Port Authority Regional Office, Trang Branch
👉 Provincial Administration Organization of Trang
👉 Trang Hospital
👉 Andaman Foundation
👉 KUANG PEI SAN FOOD PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED (PUMPUI)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn