สถานการณ์หญ้าทะเลในปัจจุบัน (จังหวัดตรัง)

🌱หญ้าทะเล หายไปไหน ?
อีกหนึ่งความหลากหลายทางชีวภาพที่กำลังจะหายไปจากท้องทะเลที่เคยอุดมสมบูรณ์!
หญ้าทะเลเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดมลพิษในทะเล และปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีกว่าพื้นที่ป่าปกติถึง 4 เท่าเลยทีเดียว นอกจากนี้หญ้าทะเลยังช่วย ป้องกันการพังทลายของชายฝั่งเพราะหญ้าทะเลมีระบบรากที่คอยยึดจับ ได้เป็นอย่างดี ถือเป็นป่าแห่งผืนน้ำเลยทีเดียว
🐟🪼🐠🐙🦐 หญ้าทะเลถือเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์ทะเลนานาชนิด โดยเฉพาะปลาทะเล กุ้งทะเล และปูม้า แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สาหร่าย และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อห่วงโซ่อาหารอย่างมาก
นอกจากนี้หญ้าทะเลยังเป็นเซฟโซน หรือบ้าน ที่อนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนเพื่อให้สัตว์น้ำได้วางไข่และหลบซ่อนศัตรู
😢 * ที่สำคัญคือเป็นอาหารหลักของสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ เช่น เต่าทะเลบางชนิด และ ยังเป็นอาหารหลักของน้องพะยูนอีกด้วย
ทว่าปัจจุบันแหล่งหญ้าทะเลกลับเป็นระบบนิเวศที่ถูกคุกคามมากที่สุดของโลก
…… แล้วถ้าหญ้าทะเลหายไปจะเป็นอย่างไร ?
💭 ถ้าหญ้าใบมะกรูดโตไม่ได้…เนื่องจากไม่มีหญ้าคาไม่ยึดเหนี่ยวลำต้นและราก รวมถึงให้ร่มเงาในการเติบโต
คำถามคือ…หลังจากนี้พะยูนจะกินอะไร ?
สัตว์น้อยใหญ่ใต้น้ำ จะยังคงอุดมสมบูรณ์ได้เหมือนเดิมหรือไม่ ?
แล้วจะเกิดอะไรขึ้นในระยะยาว ?
นี่อาจะเป็นหนึ่งในหลากหลายเหตุผลในการตายของน้องพะยูน
——————–
RIP. น้องพะยูนทั้ง 3
🫥🫥🫥🫥🫥🫥🫥🫥🫥🫥🫥🫥
Seagrass, where have you gone? Another vital marine biodiversity is disappearing from the once thriving seas!
Seagrass plays a crucial role in reducing pollution in the sea and improving water quality. It absorbs carbon dioxide even better than regular forests, up to four times more. Moreover, seagrass helps prevent coastal erosion as its root system effectively anchors the soil. It’s like a forest beneath the waves.
Seagrass serves as a significant food source for various marine animals, especially marine fish, shrimp, and crabs. It provides shelter for both plant plankton and animal plankton, algae, and small organisms, playing a critical role in the food chain.
Additionally, seagrass acts as a safe zone or nursery for young marine animals to lay eggs and hide from predators.
😢 Most importantly, it’s a primary food source for large marine animals like some sea turtles and also for dugongs.
However, seagrass beds are currently the most threatened marine ecosystems globally.
So, what if seagrass disappears?
💭 If seagrasses doesn’t grow…
The question is… What will dugongs eat from now on?
Will the rich underwater biodiversity remain the same?
🫥 And what will happen in the long term?
This could be one of the many reasons for the decline of dugongs.
RIP. All three dugongs.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn