สรุปกิจกรรมรวมพลคนรักษาทะเล @ เกาะตะเกียง

กิจกรรมรวมพลคนรักษาทะเล
"เก็บขยะทะเลเกาะตะเกียง ลดมลภาวะทางทะเลและภัยสุขภาพจากไมโครพลาสติก"
ในวันที่ 30 มีนาคม 2567

มูลนิธิอันดามัน  และ คณะกรรมการขับเคลื่อนตรังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลัง สร้างความตระหนัก ถึงภัยคุกคามจากไมโครพลาสติก และเก็บขยะจากทะเลคืนฝั่ง นำไปจัดการอย่างถูกต้อง สร้างจิตสำนึกทีดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ชายหาดบริเวณชายฝั่งทะเลในจังหวัดตรัง เป็นสถานที่สำคัญในการใช้ประโยชน์และทำกิจกรรมต่าง ๆ โดย ประชาชน ผู้ประกอบการ ผู้มาเยือน ชุมชนประมง และ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวในทุกๆปี การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณชายหาดในจังหวัดตรังจึงมีความสำคัญมาก
ขยะทะเลที่มาจากกระแสน้ำทั้งบนบกและในมหาสมุทรได้ถูกกระแสน้ำพัดพาและเกยตื้นบนหมู่เกาะเมื่อน้ำขึ้น และเมื่อน้ำลงจะมีกองขยะตกค้างบริเวณหน้าหาดจำนวนมาก จำเป็นต้องมีการทำความสะอาด  โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่มีคนอยู่อาศัย และขาดการดูแลรักษา 
เกาะตะเกียง ที่เป็นเกาะที่อยู่นอกสุดของจังหวัดตรัง  และยังมีความอุดมสมบูรณ์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมชาติ ซึ่งเป็นสาเหตุในการริเริ่มทำโครงการรวมพลคนรักษาทะเลในครั้งที่ ๑ นี้
ภาพจุดระดมกำลังพล “คนรักษาทะเล” ณ แหลมตะเสะ จ.ตรัง
การรวมสรรพกำลังพลครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนและหน่วยงานในการอำนวยการ ประสานงาน และ สมทบทุนกิจกรรม รวมทั้งการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการเก็บขยะทะเล
อาสาสมัคร และประชาชนทั่วไป ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ร่วมเป็นจิตอาสาให้ความร่วมมือในการร่วมเก็บขยะ จำนวนทั้งสิ้น ๑๙๓ คน
กิจกรรมลงทะเบียน รับผ้าพันคอมัดย้อม”ตรังยั่งยืน” เพื่อซับเหงื่อ แทนกระดาษทิชชู่แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง พร้อมรับฟรี!!ครีมกันแดด สูตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่ทำลายประการัง จากบริษัท มีสทีน (ผู้สนับสนุนในการจัดกิจกรรม)
เคลื่อนกำลังพล “คนรักษาทะเล” มุ่งหน้าสู่เกาะตะเกียง
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (นายทรงกลด สว่างวงศ์) เก็บขยะทะเลกับทุกภาคส่วน
ผู้อำนวยการกรมทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดตรัง และหัวหน้าภาคส่วนอีกหลายหน่วยงานก็มาร่วมเก็บขยะทะเลด้วยกันทุกส่วน
เรากระจายจุดเก็บขยะเป็นจำนวนทั้งสิ้น 6 อ่าว
อาสาสมัคร “รวมพลคนรักษาทะเล” กำลังช่วยกันเก็บขยะอย่างขมักเขม้น
นักเรียน – นักศึกษา และเยาวชนคนรุ่นใหม่กำลังตั้งใจเก็บ และขนขยะทะเลข้ามโขดหินใหญ่กลางเกาะ
อาสาสมัครกระจายกันเก็บขยะตามจุดต่างๆ โดยคัดแยกประเภทขยะ เช่น ขยะรีไซเคิล ขวดพลาสติก เชือกไนลอน ขยะอันตราย
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (นายทรงกลด สว่างวงศ์) ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตรแก่องค์กรร่วมจัดทั้ง ๒๐ องค์กร
พักรับประทานอาหารกลางจากครัวปุ้มปุ้ย (ผู้สนับสนุนกิจกรรม) ด้วยภาชนะที่ใช้ซ้ำได้  เพื่อให้เกิดขยะในงานน้อยที่สุด
นอกจากนี้เรายังมีอาสาสมัครนักดำน้ำ ร่วมเก็บขยะใต้ท้องทะเล ที่ทำลายระบบนิเวศน์ด้านล่าง
เมื่อขยะที่เก็บได้มีปริมาณมาก อาสาทุกคนจึงต้องระดมกำลังกันส่งกระสอบขึ้นเรือ เพื่อลำเลียงกลับฝั่ง
เรือขยะ กำลังขนขยะทะเลกลับสู่ฝั่ง เพื่อจัดการแยกขยะและกำจัดอย่างถูกวิธี
เมื่อถึงฝั่งแล้ว ช่วยกันลำเลียงขึ้นบกอีกรอบ
“รวมขยะทะเลทั้งสิ้น ที่พวกเราเก็บได้  320 กระสอบ”
ผู้เข้าร่วม ๑๙๓ คน
๑.อาสาสมัครที่สมัครเช้าร่วมโครงการจำนวน ๓๐ คน        
๒.ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมดำเนินงาน ๓๖ คน 
๓.ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ๕๖ คน
๔.องค์กรร่วมจัด ๖๒ คน
๕. คณะทำงานเรือ เสบียง สวัสดิการ ๑๕ คน 
 
 
องค์กรร่วมจัด 
๑.จังหวัดตรัง โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนตรังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
            ๒.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง
๓.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
๔.กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 
๕.องค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะ 
๖.องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร 
๗.สมาคมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง
๘.บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) ปุ้มปุ้ย
๙.สภาองค์กรชุมชนตำบลตะเสะ 
๑๐.บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย)จำกัด (Mistine)
๑๑.สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๑๒.สมาคมผู้บริหารธุรกิจประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (GAMA)
๑๓. สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง
๑๔.สมาคมพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง 
๑๕. ศูนย์อำนายการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลจังหวัดตรัง (ศรชล)
๑๖.องค์กรชุมชนชายฝั่งตะเสะ หาดสำราญ และเกาะสุกร 
๑๗. โรงพยาบาลธนบุรี ตรัง
๑๘.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภทตรา
๑๙. SCG (ทุ่งสง)
๒๐. บริษัท เลตรังไดฟ์วิ่ง จำกัด

ประสานงานโดย มูลนิธิอันดามันร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สทช 7 และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง

Facebook
Pinterest
Reddit
Threads

สถานที่จัดงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมสนับสนุนกิจกรรม