กิจกรรมเก็บขยะชายหาดบางศิลา ต.ละงู สตูล ปลูกฝังเรื่องขยะให้เด็กๆรู้รักษาทะเล

มูลนิธิอันดามัน ได้ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ.สตูล และกลุ่มสตูลรักษ์เล โรงเรียนบ้านท่ายาง จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดบางศิลา ต.ละงู อ.ละงู จังหวัดสตูล เพื่อ ปลูกฝังเรื่องขยะให้เด็กๆ เข้าใจ ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัจจุบัน และได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อไปในอนาคต
ปัญหาขยะนั้นเป็นปัญหาใหญ่ที่ดูจะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกๆ วัน ขยะทะเลส่วนใหญ่นั้น กว่า 80% มาจากขยะบนบก จากบ้านเรือน ชุมชน เมือง หรือการท่องเที่ยว ที่ถูกทิ้งและกำจัดอย่างไม่ถูกต้องลงสู่แม่น้ำ บางส่วนติดค้างอยู่ในป่าชายเลน ก่อนขยะที่เหลือจะไหลผ่านปากแม่น้ำและลงสู่ทะเล
ขยะเหล่านี้สร้างผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและระบบนิเวศเป็นอย่างมาก ทั้งจมฝังอยู่ในตะกอนพื้นท้องน้ำ ติดพันสัตว์ทะเล บางส่วนถูกสัตว์ทะเลกินจนทำให้เสียชีวิต และสุดท้ายย้อนกลับมามีผลต่อสุขภาพของมนุษย์ นับวันขยะทะเลจะเพิ่มปริมานขึ้นเรื่อยๆและกลายเป็นปัญหาไมโครพลาสติกที่กำลังคุกคามนุษย์อยู่ในปัจจุบัน
+2

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn