งานของเรา

เราดำเนินกิจกรรม ต่างๆร่วมกับ

54 ชุมชน จากเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง และกระบี่
0
3 จังหวัดชายฝั่งอันดามัน ใน ตรัง กระบี่ และ สตูล
0
10 ชุมชน จากเครือข่ายสตรีประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง
0

งานของเราครอบคลุม

132128390_2789678727945571_3790668968922039690_n

การจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายองค์กรชุมชน

117369697_2679466632300115_5151974800955006664_n

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนเป็นฐาน

ประชุมเกาะมุกด์๒

กิจ­กรรมร่วมกับเครือข่าย

ผลสำเร็จที่ผ่านมา