เกาะหมู Gogreen…พร้อมเดินหน้าสู่เกาะสีเขียว! เพื่อลดภัยสุขภาพจากไมโครพลาสติกในทะเล

เกาะหมู!! พร้อมเดินหน้าสู่เกาะสีเขียว
ภายใต้ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน
ในการร่วมรณรงค์การลดใช้พลาสติก และการคัดแยกขยะบนเกาะ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการขยะที่ดี เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยังยืน
วันที่ 14 มีนาคม 2567
มูลนิธิอันดามันร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร จัดกิจกรรม ลงนามบันทึกความร่วมมือตำบลเกาะสุกร ว่าด้วย
“การขับเคลื่อนเกาะหมู Go Green ลดภัยสุขภาพจากไมโครพลาสติกในทะเล” โดยมีผู้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือดังนี้
1. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร
2. ผู้นำชุมชนตำบลเกาะสุกร
3. อาสาสมัครสาธารณะสุขหมู่บ้าน (อสม)
4.อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม)
5.รพ.สต. เกาะสุกร
6.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7
7. อปพร.ตำบลเกาะสุกร
8.มูลนิธิอันดามัน
โดยได้รับเกียรติจาก นาย อมรรัตน์ มากเอียด ปลัดอำเภอปะเหลียน มาเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความร่วมมือ ฉบับนี้ ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน และ ข้อความ

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn