MOU พื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล “บันเบ๋อ” จำนวน 10,672 ไร่ ในตำบล ขอนคลาน สตูล

บันเบ๋อ คืออะไร?
บันเบ๋อ เป็นชื่อเรียกเขตทางทะเล มาจากคำที่ชาวบ้านเรียก”ทะเลบัน“ จาก“หัวเขาตะบัน หรือ เขาตะบันเสมอ“ ซึ่งอยู่ด้านทิศเหนือ “เสมอเป็นแนวเดียวกันกับภูเขาในแนวหัวแหลมบังโก๊ะ” ซึ่งเป็นปลายแหลมบนแผ่นดินใหญ่บริเวณตำบลทุ่งบุหลัง และลดทอนเสียงเรียกกันในภาษาชาวบ้านมาเป็น”บันเบ๋อ“นั่นเอง
ซึ่งคำว่า บันเบ๋อ จะเอาใช้เวลาชาวประมงออกเรือเพื่อจดจำพิกัดทางธรรมชาติ เมื่อออกทะเล จนปัจจุบัน ได้เป็นแนวเขตพื้นที่ ที่ชาวประมงพื้นบ้าน ช่วยกันดูแล และจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้มีพื้นที่ปลอดภันสำหรับการอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนตามธรรมชาติ การฟื้นฟูเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ เฝ้าระวังการกระทำผิดกฏหมาน ร่วมกับชุมชน ในตำบลขอบคลาน และสร้างจิตสำนึกภายในชุมชนโดยมีพื้รที่ไม่น้อยและไม่มากจนเกินไป เป็น “ขอบเขตของพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล บันเบ๋อ“
พื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล#บันเบ๋อ จำนวน 10,672 ไร่ ในตำบล ขอนคลาน อำเภอ ทุ่งหว้า จังหวัด สตูล
มูลนิธิอันดามัน (โดยท่านสมยศ โต๊ะหลัง) ร่วมเซ็น MOU กับภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคีเครือข่าย อาทิ หน่วยงานราชการอำเภอทุ่งหว้า และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.ขอนคลาน สำนักงานประมงจังหวัดสตูล สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่7 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภทตรา สมาคมชาวประมงพื้นบ้านขอบคลาน หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 26 และ สมาคมรักษ์ทะเลไทย ในการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การจัดการผลผลิตและแปรรูปสัตว์น้ำ ร่วมสนับสนุนให้ชาวประมงพื้นบ้านมีความเข้มแข็ง และยั่งยืน ตลอดจนเป็น อาสาสมัครชุมชน เพื่อช่วยกันเฝ้าระวัง #เขตอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลบันเบ๋อ ให้คงอยู่ร่วมกันชุมชนอย่างยั่งยืน
ข้อตกลงชุมชนขอนคลานและเขตอนุรักษ์ทะเลบันเบ๋อ
👉ในการทำแหล่งปะการังเทียม โซนบ้านปลา “การังเต่า”
👉โซนแหล่งปล่อยพันธุ์ปูม้า ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พื้นที่อนุบาลสัตว์น้ำ
👉โซนแหล่งทดลองปลูกหญ้าทะเล พิกัด 47N,X:575365 Y: 771294
👉ข้อห้ามการทำประมงในพื้นที่เขตอนุรักษ์จากเครื่องมือประมงที่ไม่เหมาะสม เช่น อวนรุน อวนลาก ไซ ที่มีขนาดต่ำกว่า 2.5 นิ้ว โพงพาง รั้วไซมานกั้นซู่/ลี่ ละวะ โป๊ะ ยก จันทา และวิธีการที่คล้ายคลึงกัน
👉ห้ามทำประมงโดยเครื่องมือคราดหน้าดินประกอบเรือยนต์
👉ห้ามทำประมงโดยอวนประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และในเวลากลางคืน
👉ห้ามทำประมงในระยะ 200 เมตร รอบซั้งกอบ้านปลา
👉ห้ามใช้เครื่องมือกระทุ้งน้ำ ที่มีลักษณะไล่ต้อนต่อสัตว์ในซั้งกอปลา

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn