งานราชินีอันดามัน สวรรค์เกาะลันตา และการเก็บขยะทะเล ณ เกาะรอก 2023

งานราชินีอันดามัน สวรรค์เกาะลันตา งานที่ไม่ใช่มีแค่การเสวนา

ในหัวข้อ “จากอดีต ปัจจุบัน อนาคต ของลันตา”

ขับเคลื่อนโดย อำเภอเกาะลันตา อุทยานแห่งชาติ และ ผู้ประกอบการธุรกิจและท่องเที่ยว

การสนทนาประเด็นการขับเคลื่อนเกาะลันตา การรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้ของคนในท้องถิ่น

ผลกระทบเชิงระบบนิเวศน์

ซึ่งภายในงานมีการจัดบูธที่สวยงามและรักษ์โลกอย่างมาก

นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งบูธขายอาหารจากผู้ประกอบการในพื้นที่ ซึ่งนำอาหารท้องถิ่นมาจัดแสดง และจำหน่ายภายในงาน

“งานเสวนาวิชาการการขับเคลื่อนเกาะลันตา”

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมงานเก็บขยะทะเล ณ เกาะรอก ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ลันตา และ มีขยะทะเลจำนวนมาก

ผ่านความร่วมมือร่วมใจ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดและอำเภอเกาะลันตา

ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ และ มูลนิธิอันดามัน

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn