กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ สสส มอบถุงอวน โครงการ บ้านบวก คลองยาง จัดการขยะชุมชน

ดร.ปิ่นสักก์ สุรสวดี อธิบดี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับ ผอ.ชาติวุฒิ วังวล ผอ.สำนักปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ (สสส.) มาเป็นประธานพิธีมอบถุงอวน ในโครงการ บ้านบวก คลองยาง จัดการขยะชุมชน ณ โรงเรียนบ้านคลองยาง ต.คลองยาง จ.กระบี่ ในวันที่ 7 ก.พ. 2567
โดยโครงการนี้ เป็นการเปลี่ยนถังขยะ ใน ตำบลคลองยาง
ว่าด้วยการสุขภาพที่ดี เกิดจากชุมชนที่ดี มีทัศนคติที่เป็นบวก โดยเริ่มจากบ้านที่คิดบวก สู่โครงการบ้านบวก++ โดยการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน เช่น ขยะอินทรีย์ สู่แปลงผักเกษตรอินทรีย์ ขยะพลาสติก สู่ถังขยะจากเศษอวน เพื่อง่ายต่อการเก็บและรีไซเคิล
ซึ่งถังขยะโดยถุงอวนนี้ เป็นโครงการนำร่องของ หมู่บ้าน 9 และ 12 ในตำบลคลองยาง เพื่อทดลองนำร่องโครงการบ้านบวกนี้ ภายใต้ปฏิญญาลันตา สู่ ชีววิถีชุมชนปลอดถัง
แล้วทำไมชุมชนต้องปลอดถัง?
การตั้งจุดทิ้งขยะด้วยถังขยะสีฟ้าเป็นภาพที่ชินตาของที่นี่ ที่นี่หน้าบ้านแต่ละหลังจะมีถังขยะอยู่ทุกหลัง เมื่อเวลาขับรถผ่านจะเห็นถังขยะสีฟ้าเป็นแนวยาว ก่อให้เกิดเป็นทัศนียภาพที่กลายเป็นภาพติดตาของผู้ที่มาท่องเที่ยวหรือพบเห็น การเปลี่ยนแปลงนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของชาวบ้าน ที่อยากจะปรับพื้นที่หน้าบ้านและถนนให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม จึงร่วมมือกันเปลี่ยนจากถังสีฟ้า สู่ถุงอวนเพื่อเริ่มต้นการแยกขยะจากครัวเรือน
— บ้านบวก โครงการดีๆ เพื่อพาลันตาก้าวสู่ Green & Blue Island —
  

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn