กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร่วมปลูกหญ้าทะเลและฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง จ.ตรัง

วันที่ 11 มีนาคม 2567
มูลนิธิอันดามัน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ณ กลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนบ้านมดตะนอย หมู่ที่3 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยมีกิจกรรมปลูกหญ้าทะเลและฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง จ.ตรัง ภายใต้โครงการปุ้มปุ้ย Save the ocean โดยมี นายทรงกรด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มาเป็นประธานในพิธี
มีกิจกรรมจัดซุ้มผลิตภัณฑ์ที่ Reuse จากขยะและเครื่องมือประมงที่ชำรุดแล้ว และการให้ความรู้วิธีการปลูกหญ้าทะเล โดย อ. พรเทพ จาก มทร.ตรัง และเก็บขยะริมชายหาดบ้านมดตะนอย และสันหลังมังกร
 
 
11

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn