คาร์บอนเครดิต กู้วิกฤตโลกร้อนได้จริงหรือ?

เวทีเสวนา”ปัญหาคาร์บอนเครดิต กับป่าชุมชน”
มาตามหาคำตอบกันได้ในเวทีนี้
ประชนชนชาวตรัง สามารถเข้าร่วมชมได้ ณ มูลนิธิอันดามัน จ.ตรัง