งานประชุมแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าที่เป็นธรรม ภาคใต้-ตะวันออก

มื่อวันที่ 19-21 กันยายน 2566
🍀 🍂 🌏 ☀️ ☁️🍃
ทางมูลนิธิอันดามัน ได้เข้าร่วมและจัดประชุม “งานแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าที่เป็นธรรม ระหว่าง ภาคใต้ และภาคตะวันออก เพื่อขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าที่เป็นธรรมและยั่งยืน” โดยมี ผศ.ประสาท มีแต้ม กรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านบริการสาธารณะ พลังงานและสิ่งแวดล้อม สภาองค์กรของผู้บริโภค และ ดร.ประวีณ จุลภักดี ประธานมูลนิธิป่า-ทะเลเพื่อชีวิต มาได้ให้ความรู้เรื่องพลังงานและการนำมาปรับใช้ในชีวิตจริงและชุมชน กับเราในวันนี้

null

นอกจากนี้เรายังได้แลกเปลี่ยนความรู้ เกี่ยวกับงานใช้พลังงานสะอาด ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และร่วมผลักดันการเปลี่ยนการผลิตไฟฟ้าที่ปล่อยคาร์บอนน้อย เพราะ ถูกกว่า มั่นคงกว่า เนื่องจาก คาร์บอนที่มากที่สุดเกิดจากภาคพลังงานไฟฟ้า
การผลิตไฟใช้ได้เองในทุกครัวเรือน คือความมั่นคงในระยะยาวของเศรษฐกิจในภาคพื้นฐาน และเพื่อขยายไปยังเรื่องอื่น เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมและสามารถลดการเกิดปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อน
🍀 🍂 🌏 ☀️ ☁️🍃
รายชื่อผู้เข้าร่วมงานประชุม
#มูลนิธิอันดามัน จ.ตรัง / กระบี่
#มูลนิธิป่าทะเลเพื่อชีวิต จ.สุราษฏร์ธานี
#เครือข่ายพลังงานยั่งยืน จ.สุราษฏร์ธานี
#สมาคมพิทักษ์ชุมชนเขาคูหา จ.สงขลา
#ศูนย์สร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยา จ.ตรัง
#มูลนิธิภาคใต้สีเขียว 7 พื้นที่ 1 กลุ่มประสานงานกลาง
#RealFrame
#สมาคมรักษ์เลระนอง
#Epigrame
#บริษัทเก็บตะวัน Save Sun Projects – ช่างโซลาร์เก็บตะวัน
#เครือข่ายประชาติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
#มูลนิธิพื้นที่ชุมน้ำทะเลน้อย
#ชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะลันตา