ประกวดประติมากรรมจากขยะทะเล

ขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และประติมากรรมจากเศษวัสดุเหลือใช้ภายใต้โครงการรักษ์ลันตา
ในการสร้างผลงาน ภายใต้ Concept ” พหุวัฒนธรรม 4 สัญชาติ”
ประติมากรรมที่จะแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวลันตา ที่ประกอบไปด้วย
💙 ชาวเล
💙 ชาวไทยมุสลิม
💙 ชาวไทยพุทธ
💙 ชาวจีน
เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ ความเป็นมาให้ชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องกับงานวันครบรอบ “123 ปี เกาะลันตา”
ขนาดของชิ้นงาน : ขนาดไม่ต่ำกว่า 2 เมตร
ข้อกำหนดของวัสดุ : วัสดุรีไซเคิล 4 ประเภท และสามารถเป็นขยะที่ขายได้
ประเภทกลุ่มที่รับสมัคร : 1.โรงเรียนและสถานศึกษา
2. กลุ่มทั่วไป และผู้ที่สนใจ
รางวัลงานปฏิมากรรม 🏆
🥇รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท
🥈รางวัลรองชนะเลิศ 8,000 บาท
🥉รางวัลชมเชย 5,000 บาท
🏅รางวัลพิเศษ 2,000 บาท
🎖รางวัลขวัญใจมหาชน 2,000 บาท
รางวัลงานสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ 🏆
🥇รางวัลชนะเลิศ 3,000 บาท
🥈รางวัลรองชนะเลิศ 2,000 บาท
🥉รางวัลชมเชย 1,000 บาท
เปิดรับสมัครลงชื่อเข้าร่วมประกวด 1-30 มกราคม 2567
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : คุณบี 075-607-999 ต่อ 7601

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn