ปล่อยปูม้าและกะพงขาวในเกาะลันตา เพื่อความยั่งยืนทางทะเล!

ปล่อยปูม้าและกะพงขาวในเกาะลันตา! 🦀🐟
เมื่อความสนุกพบกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม! 🌊✨
เราจึงร่วมมือกันจัดทำพื้นที่อนุรักษ์สัตว์น้ำวัยอ่อน เพื่อความยั่งยืนของทะเลและสัตว์น้ำในเกาะนุ้ยนอก
💙 มาร่วมสนุก สร้างความรู้ และปล่อยปลา เพื่อให้โลกนี้สดใสกว่า!
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมนำร่องโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อจัดทำพื้นที่คุ้มครองสัตว์น้ำวัยอ่อน
ปล่อยพันธุ์ปูม้า 200,000 ตัว และปลากะพงขาว 200 ตัว
จัดขึ้น วันที่ 19 ธันวาคม 2566
ณ บริเวณเกาะนุ้ยนอก ชุมชนเจ๊ะหลี เกาะลันตาใหญ่
โดยมูลนฺิธิอันดามัน ได้ร่วมกับอำเภอเกาะลันตา
ประมงจังหวัดกระบี่ ทช. อุทยานฯ สมาคมธุรกิจท่องเกาะลันตา กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเกาะลันตาใหญ่ อบต. ทต. ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและโรงแรม กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านเจ๊ะหลี บ้านหัวแหลม บ้านเกาะปอ บ้าน่งหยีเพ็ง กลุ่มสตรีตำบลเกาะลันตาใหญ่ ทหารเรือ ผู้กำกับการ สภ.เกาะลันตา เจ้าหน้าที่ อส.
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ร่วมกันปล่อยปูม้าและปลากะพงขาวในแหล่งธรรมชาติ เพื่อสร้างความสุขและเข้าถึงความสัมพันธ์กับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
🌊 ร่วมกันสร้างความสุขและความรู้ในการอนุรักษ์พันธุ์ทะเลให้โลกนี้ยังคงสดใสตลอดไป! 🌏💚

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn