ร่วมส่งต่อพลังงานสะอาดให้กับชุมชน ด้วยการติดตั้ง Solarcell ให้กับ รพสต

🌱ร่วมส่งต่อพลังงานสะอาดให้กับชุมชน🌱
ด้วยโรงพยาบาลส่วนตำบลสาคร อ.ท่าแพ จังหวัดสตูล
ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไฟฟ้า
จากพลังงานฟอสซิล เข้าสู่พลังงานสะอาด
☀️โดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
นำมาใช้งานในโรงพยาบาลส่วนตำบล
☀️ซึ่งการนำพลังงานสะอาดนั้น จะช่วยทำให้โรงพยาบาลส่วนตำบล สามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ในระยะยาว และสามารถที่จะนำเงินส่วนที่ลดได้นั้น ไปพัฒนา และ ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึง ยารักษาโรค เพื่อช่วยผู้ป่วย เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยขั้นปฐมภูมิ ให้ได้รับการรักษาและบริการใกล้บ้านที่ดียิ่งขึ้น
⭐️ผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนการติดตั้งพลังงานสะอาดเพื่อโรงพยาบาลส่วนตำบลสาครได้ ตามหมายเลขบัญชี 020 210 938 602
ธนาคาร ธกส
ชื่อบัญชี เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข รพสต สาคร
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 061-175-3589

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn