สำรวจหญ้าทะเลบ้านปากคลอง

มูลนิธิอันดามัน ลงสำรวจหญ้าทะเล พื้นที่บ้านปากคลอง อ.สิเกา จ.ตรัง
เพื่อจับพิกัด และทำแผนที่หญ้าทะเล
จากการสำรวจพบว่า หญ้าทะเลในพื้นที่บ้านปากคลองนั้น เติบโตได้ดี (หลังจากที่ชาวชุมชนได้ร่วมมือกันปลูกหญ้าเพิ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมระบบนิเวศ)
แต่ว่ามีน้องเต่ามากินหญ้าทะเล จนเหลือเพียงโคนต้น ประมาณ 1-3 ซม. เท่านั้น เนื่องจากปัจจุบันมีน้องเต่าหลบคลื่นแรง จากบริเวณเกาะมุกมาที่บ้านปากคลอง ทำให้ประชากรเต่าในพื้นที่เพิ่มอย่างรวดเร็ว และกินหญ้าทะเลแถวนี้จนเหี้ยน
🥹 วอนน้องเต่าอย่าเพิ่งกินหญ้าทะเลหมด ขอให้หญ้าทะเลโตและขยายพันธุ์ก่อน และแบ่งพี่ๆพะยูน กับสัตว์อื่นบ้างนะ 😆
🐢🐢🐢🐢🐢
15/9/66
#หญ้าทะเล #หญ้าชะเมา #เต่าทะเล #พะยูน #ระบบนิเวศน์ทางทะเล #แผนที่หญ้าทะเล #ทรัพยากรชายฝั่ง #บ้านปากคลอง #สำเกา #SAN #มูลนิธิอันดามัน