บันทึกความร่วมมือ MOU ติดตั้งพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Cell) กับ อบต.ควนโดน

การร่วมกันผลักดันพลังงานสะอาด ในการบันทึกความร่วมมือ MOU ติดตั้งพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Cell) กับ อบต.ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อร่วมเปลี่ยนผ่านพลังงานจากฟอสซิล ไปสู่พลังงานสะอาด และลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อโลกที่ยั่งยืน
มูลนิธิอันดามันได้ร่วมมือพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานในทุกภาคส่วนและทุกระดับ รวมถึงพัฒนาช่างชุมชนเพื่อก่อให้เกิดการขยายตัวของการใช้พลังงานสะอาด และ สร้างอาชีพให้คนในชุมชน
และนี่เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิอันดามัน
โปรดติดตามกำหนดการอบรมฟรี!! ช่างโซลาร์เซลล์ประจำจังหวัดสตูล ได้ในเร็วๆนี้

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn